Myyntivalmiit kuluttajaliidit kasvattavat myyntipullia 10–20 %

Törkeä väitteemme on, että pystymme hankkimaan sinulle kuumempia kuluttajaliidejä kuin markkinointipäällikkösi. Jos myyntipulli tietyllä alalla telemarkkinoinnissa on esimerkiksi 1 % kaikista puheluista, joissa kuluttaja tavoitetaan, voidaan se laadullistettuja liidejä käyttämällä nostaa esimerkiksi 10–20 %:iin. Tällainen kasvu merkitsee valtavaa tehostumista telecenterin myynnissä, kun yhden ihmisen päivän aikana tekemien kauppojen määrä moninkertaistuu.

Sinitakkinen miesoletettu hyppää ilmaan sumuisessa mutta aurinkoisessa vuoristomaisemassa

Myynnin johdon perinteisenä ongelmana erityisesti kuluttajabisneksessä on se, että liidejä ei ole yhtä helppoa tuottaa kuin se tuntuu olevan B2B-kollegoille, joille riittää, että tuotetaan alan ostajille tarpeellista asiantuntijamateriaalia, minkä perusteella voidaan tunnistaa aiheesta kiinnostuneet päättäjät ja päätöksiin vaikuttavat tahot.

Vielä haastavammaksi homma menee, kun kuluttajamyyntitiimin myytävänä ovat tuotteet tai palvelut, jotka eivät itse myy itseään, vaan tuntuvat potentiaalisista asiakkaista jopa pakolliselta pahalta tai ikävältä velvollisuudelta – tuotteen tai palvelun tarpeellisuudesta ja tärkeydestä huolimatta.

Tarvitseeko kuluttajamyynti liidejä?

Liideistä puhutaan usein lähinnä B2B-bisneksessä, ja silloin liidien kuninkaita ovat itseoikeutetusti Sales Accepted Leads eli myyntivalmiit liidit. Toisin sanoen ostopäätöksiä tekevät ammattilaiset, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa liidejä keräävän yrityksen palvelua tai tuotetta kohtaan. Nämä päätyvät yrityksen myynnin soittolistalle.

Entä kuinka kuluttajaliiketoiminta sitten hyötyy myyntivalmiista liideistä? Onko niille ylipäätään tarvetta? Lyhyesti, myyntivalmiista liideistä on hyötyä kuluttajaliiketoiminnassa sellaisille yrityksille, jotka tarjoavat tuotteita tai palveluja, joissa on vuositasolla kyse suuremmista hankinnoista. Ja usein jatkuvista palveluista tai sopimuksista, kuten esimerkiksi sähkösopimuksista tai vakuutuksista.

Karkkipussin tai kauramaitopurkin ostopäätös tehdään kaupassa ja koska kaupan keskihinta on suhteellisen pieni, on varsin luonnollista, ettei kaikkia potentiaalisia asiakkaita voi, eikä ole järkevää kontaktoida suoraan myyvän yrityksen toimesta.

Myyntivalmiit kuluttajaliidit maksimoivat haastavan tuotteen myynnin

Ostoaikeensa ilmaisseet laadullistetut liidit, eli myyntivalmiit kuluttajaliidit, sopivat erityisesti sellaisille myyntiorganisaatioille, joiden tehtävänä on maksimoida haastavan tuotteen myyntiä. Haastavalla tuotteella ei suinkaan tarkoiteta huonoa tuotetta tai palvelua, vaan sellaista, jonka ostamiseen ei liity suuria intohimoja suurimman osan asiakkaista mielessä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi puhelinliittymät ja vakuutukset tai vaikkapa kaasu- ja sähkösopimukset sekä monet muut kuluttajatuotteet ja -palvelut.

Usein näitä edellä mainittuja tuotteita ja palveluja myydään yrityksen toimesta aktiivisesti kuluttajille niin puhelimitse kuin esimerkiksi ostoskeskuksissa ihmisiä kasvotusten tavoittaen. Myynnissä vastaavan haasteena on, että vain hyvin pieni osa kontaktoiduista ja tavoitetuista ihmisistä on sellaisia, joiden kanssa kauppa saadaan tehtyä. Tämä on se kohta, johon laadullistetuilla, ostoaikeensa ilmaisseilla kuluttajaliideillä voidaan vaikuttaa:

Jos myyntipulli tietyllä alalla telemarkkinoinnissa on esimerkiksi 1 % kaikista puheluista, joissa kuluttaja tavoitetaan, voidaan se laadullistettuja liidejä käyttämällä nostaa esimerkiksi 10–20 %:iin. Tällainen kasvu merkitsee valtavaa tehostumista telecenterin myynnissä, kun yhden ihmisen päivän aikana tekemien kauppojen määrä moninkertaistuu. Myyntipullin kasvuprosentit toki vaihtelevat toimialakohtaisesti.

Kuinka myyntivalmiita kuluttajaliidejä hankitaan?

Millaisia nämä laadullistetut liidit sitten ovat ja miten sellaisia saa? Vastaus on, että löydämme heidät kyselyiden välityksellä yleensä verkosta, joskus myös puhelimitse. Kuluttajat viettävät yhä enemmän aikaa internetissä, osallistuvat kilpailuihin ja vastaavat erilaisiin kyselyihin. Kyselymme räätälöidään sen mukaisesti, mikä liidejä ostavan asiakkaamme toimialan ja hänen myymänsä tuotteen tai palvelun kannalta on kulloinkin relevanttia tietää potentiaalisista asiakkaista.

Kontaktin saatuamme pyydämme kuluttajilta luvan lähestyä heitä asiakkaamme tarjoaman tuotteen tai palvelun myynnin tiimoilta. Samalla kun selvitämme potentiaalisen kuluttaja-asiakkaan halua ja tarvetta ostaa liidiasiakkaamme tarjoama tuote tai palvelu, pystymme selvittämään myös ostamiseen liittyviä esteitä. Esimerkiksi sähköyhtiölle voisimme selvittää, onko verkossa tapaamamme potentiaalinen kuluttaja-asiakas sitoutunut määräaikaisesti jonkin toisen yhtiön palveluun. Jos näin on, niin silloin mahdollisesta vaihtamisen halusta huolimatta kaupat liidiasiakkaamme kanssa jäisivät todennäköisesti syntymättä. Tällöin kyseisestä kuluttajasta ei tule myyntivalmista liidiä asiakkaallemme.

Joskus asiakkaamme ovat kiinnostuneet kuluttajista, jotka ovat muuttamassa lähitulevaisuudessa. Myös tällaisia liidejä on mahdollista hankkia kauttamme. Muuttotietoon voidaan yhdistää tietoja esimerkiksi kuluttajan nykyisestä ja tulevasta asumismuodosta.

Valmis liidilista sisältää vain uusia potentiaalisia asiakkaita

Kun olemme saaneet sovitun määrän myyntivalmiita kuluttajaliidejä kerättyä, kokoamme liidiasiakkallemme listan heistä. Lista sisältää sellaiset kyselyyn vastanneet potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat antaneet luvan lähestyä heitä asian tiimoilta, sekä ovat ilmaisseet ostohalunsa liidiasiakkaamme tarjoamaan tuotetta tai palvelua kohtaan. Jos lista kerätään ensisijaisesti telemarkkinointitarkoitukseen, kootaan se puhelinnumeroineen. Liidiasiakkaamme niin halutessa, voimme kerätä myös esimerkiksi sähköpostiosoitteita lähestymistarkoitukseen.

Ennen lopullisen liidilistan toimitusta vertaamme kyselyn kautta kertyneitä potentiaalisia asiakkaita liidiasiakkaamme olemassa oleviin asiakkaisiin, ja “weedaamme” eli poistamme olemassa olevat asiakkaat listalta. Näin toimittamamme myyntivalmis liidilista sisältää vain uutta potentiaalista asiakaskuntaa. Tarvittaessa kerrytettyä laadullistettujen liidien listaa voidaan myös “rikastaa” yhdistämällä siihen tietoa muista käytössämme olevista rekistereistä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tietosuojasäännöksiä noudattaen.

Törkeä väitteemme on, että pystymme hankkimaan sinulle kuumempia kuluttajaliidejä kuin markkinointipäällikkösi.

 

Haluatko jutella lisää? Voit lähettää minulle yhteystietosi myös alla olevan lomakkeen kautta. Löydetään yhdessä teille oikeasti potentiaalisimmat asiakkaat!

Lauri Nurmilaukas
Sales Manager
+358 50 532 7849
lauri(a)datarefinery.io

Lauri Nurmilaukas

Yhteydenottopyyntö