Verkkokäyttäytymisluokitus (VKL)

Verkkokäyttäytymisluokitus on Data Refineryn muodostama kuluttajasegmentointi, joka auttaa ymmärtämään erilaisten kuluttajaryhmien ostotottumuksia, kiinnostuksen kohteita ja sisältöjen kuluttamista.

verkkokäyttäytymisluokitus

Jos yritys viestii samaa viestiä liian suurelle kohderyhmälle, on todennäköistä, että sen viestintä ei ole kenellekään relevanttia, eikä yrityksen markkinointi tuo toivottuja tuloksia. Tähän perustuu segmentoinnin tarve: yrityksen on ymmärrettävä eri asiakassegmenttinsä, kyettävä tunnistamaan nämä kanavasta riippumatta ja personoimaan kullekin osuvaa viestintää kunkin segmentin suosimissa kanavissa.

Tarjoamme mainostajien käyttöön tällä hetkellä yhdeksän erilaista verkkokäyttäytymisluokkaa. Verkkokäyttäytymisluokitus eroaa perinteisestä kyselytutkimuksella tehtävästä asiakassegmentoinnista reaaliaikaisuudellaan – luokitus päivittyy jatkuvasti ihmisten verkkokäyttäytymisestä saatavan datan perusteella. Lisäksi käytössäsi on massiivisesti enemmän dataa kuin otoskoon rajoittamassa kyselytutkimuksessa. Data mahdollistaa luotettavan segmentintunnistuksen Allerin ja MTV:n sivustoilla ja esimerkiksi ohjelmallisessa ostamisessa. Verkkokäyttäytymisluokitus on käytettävissä ostaessasi Allerin kantaa, TV-mainonnan ostamisessa, ulkomainonnan kohdistamisessa, viestinnän personoinnissa ja konseptoinnissa. Luokitus voidaan myös mallintaa yrityksesi omaan asiakaskantaan.

Verkkokäyttäytymisluokitus on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka haluavat lisätä asiakasymmärrystään, hankkia uusia asiakkaita ja palvella asiakkaitaan paremmin kanavasta riippumatta. Luokituksellamme on monia ainutlaatuisia piirteitä:

  • Sen avulla voit seurata päivittäin, millaisia asiakkaita ja kävijäryhmiä yrityksesi sivulla vierailee.
  • Voit liittää luokituksen yrityksesi asiakaskantaan ja siten lisätä ymmärrystä omista asiakasryhmistänne.
  • Voit hyödyntää segmentointia markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen omille asiakkaillesi, ostaessasi Allerin kantaa sekä kohdentaessasi markkinointia Trading Deskin kautta kaikkiin Pohjoismaihin.

Yhteydenottopyyntö