Pisteytysmallit, profiloinnit ja segmentoinnit

Aito asiakasymmärrys voi rakentua ainoastaan datan pohjalta. Tarjoamme monipuolisia asiakasymmärryksen ja analytiikan palveluita yrityksille, jotka haluavat ymmärtää asiakkaitaan paremmin ja puhutella viesteillään juuri oikeita kohderyhmiä. Käytössämme on monia tehokkaita työkaluja, kuten sivustojesi profiiliraportointi, asiakassegmentointi ja ennustemallinnus.

Pisteytysmallit, profiloinnit ja segmentoinnit

Profiiliraportointi

Autamme yritystäsi hahmottamaan asiakaskantasi nykytilaa ja siinä tapahtuvia trendejä profiiliraportoinnin avulla. Profiiliraportointi on tärkeää erityisesti silloin, kun olet hankkinut asiakaskantaasi dataa tai kun olet aloittamassa asiakkuushanketta. Käytännössä profiiliraportteja tuotetaan esimerkiksi seuraavista ryhmistä:

  • kaikki asiakkaat suhteessa Suomen väestöön
  • uudet asiakkaat suhteessa koko asiakaskantaan ja Suomen väestöön
  • passivoituneet asiakkaat suhteessa koko asiakaskantaan

Profiiliraportointi on tehokas työkalu uusasiakashankinnassa ja asiakasymmärryksen kasvattamisessa. Jos haluat esimerkiksi hankkia uusia asiakkaita, voimme auttaa sinua löytämään todennäköisimmät ostajat etsimällä uusien asiakkaidesi kaltaisia kohderyhmiä väestöstä. Asiantuntijoidemme johdolla löydämme kaikkein kannattavimmat kohderyhmät tuotteille tai palveluillesi.

Asiakassegmentointi

Asiakassegmentoinnilla annamme asiakkaillesi kasvot. Segmentointi vastaa muun muassa kysymyksiin, millaisen arjen keskellä asiakkaasi elävät, missä he liikkuvat, milloin he asioivat kaupassa, mikä on heidän elämäntilanteensa, mitä medioita he seuraavat ja mitkä asiat motivoivat heitä. Asiakassegmentointia voidaan käyttää asiakasymmärryksen luomiseen, viestinnän ja markkinoinnin kohdistamiseen ja personointiin, kanava- ja mediavalintoihin, toiminnan tehokkuuden mittaamiseen ja tuotekehityksen ohjaamiseen.

Asiakassegmentointi toteutetaan keräämällä ja analysoimalla dataa ja luomalla datan pohjalta samankaltaisuuteen perustuvia segmenttejä. Segmentoinnissa voidaan käyttää hyväksi verkkokäyttäytymistä, asiointihistoriaa, asiointikanavia, markkinatutkimusta sekä demografiatietoja. Hyvä asiakassegmentointi pitää myös kyetä liittämään asiakaskantaasi, väestöön, Facebookiin, markkinatutkimuksen paneeleihin ja selaimiin, jotta siitä on aidosti hyötyä.

Operatiivisen kampanjoinnin tehokkuuden lisääminen

Ennustemallinnus on menetelmä, jonka avulla löydämme parhaat potentiaaliset asiakkaat sekä ulkoisista että omasta asiakaskannastasi. Menetelmässä hyödynnetään kaikkea asiakkaista saatavilla olevaa dataa ja haetaan kuluttajia, jotka ovat kaikkien ominaisuuksiensa osalta samanlaisia kuin uusimmat asiakkaasi.

Verkkomarkkinoinnissa pisteytysmallinnuksesta käytetään nimeä lookalike. Kampanjoinnin kohderyhmäksi valitaan tällöin selaimia, joiden kaikki ominaisuudet ovat samankaltaisia halutusti käyttäytyneiden selainten ominaisuuksien kanssa. Asiakaspoistuman estämisessä käytettävää pisteytysmallia nimitetään Churn-malliksi.

Kun haluat löytää omasta asiakaskannastasi, Allerin asiakaskannasta, väestöstä tai pohjoismaisista selaimista ne ihmiset, jotka tulevat todennäköisimmin asiakkaiksesi, suosittelemme ehdottomasti käytettäväksi pisteytys- ja lookalike-mallinnusta kaikissa asiakashankinnan kanavissa. Pisteytysmallinnus käyttää kaikkia käytettävissä olevia muuttujia samanaikaisesti, joten se löytää potentiaaliset ostajat eri kanavista huomattavasti perinteisiä profiilitietoja tehokkaammin.

Segmentoinnin ja ostoalttiuden käyttäminen yhdessä

Paras tapa tehostaa markkinointia ja myyntiä on käyttää ennustemallinnusta ja asiakassegmentointia yhdessä markkinointiautomaation avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa kahta asiaa:

  • Hyödynnät jatkuvasti lookalike- ja ennustemallinnusta löytääksesi reaaliaikaiset parhaiten toimivat kohderyhmät verkosta, asiakaskannastasi ja ulkoisista asiakaskannoista.
  • Lähetät ja näytät näille parhaille potentiaalisille asiakkaillesi heidän asiakassegmenttinsä mukaan personoituja tarjouksia bannerein, sähköpostein, kirjein ja puhelimitse.

Haluamme auttaa sinua muokkaamaan markkinointisi asiakasta ymmärtäväksi, ajantasaiseksi ja asiakkaalle relevantiksi kanavariippumattomaksi prosessiksi. Olitpa sitten brändi-, päivittäistavara- tai asiakkuusmarkkinoija, takaamme, että avullamme parannat markkinointisi tulosta!

Yhteydenottopyyntö